ŮVOD

Každý koš pomáhá (KKP) je dobročinná akce České basketbalové federace, jejímž hlavním cílem je dlouhodobě pomáhat lidem ve složité životní situaci, dále přispívat k respektování křesťanských a všelidských hodnot jako jsou zejména občanská a lidská sounáležitost a úcta ke stáří. Každý koš pomáhá je současně i názvem pro občanské sdružení, které výše stanovené cíle prakticky naplňuje. Jeho předsedkyní je paní Eva Mikulecká a členem výboru také první český basketbalista, pan Jiří Zídek, který hrál v National Basketball Association (NBA) v USA. Hlavním mediálním partnerem projektu je Česká televize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při tradiční charitě Každý koš pomáhá se letos pro Boženku vybralo úžasných 311 065 Kč.

Všem vám moc děkujeme.

 

 

Vážení přátelé,


I v letošní sezóně bychom rádi navázali na tradici vysoce ceněné charitativní akce Každý koš pomáhá, která si od roku 2007 vybudovala velmi silné postavení v rámci basketbalového prostředí. Dovolte nám, abychom Vám v následujícím textu ve stručnosti představili projekt pro letošní rok.

Datum konání akce:
Projekt KKP 2016 tak odstartuje 4. března ligovým šlágrem BK ARMEX Děčín vs. ČEZ Basketball Nymburk. Vyvrcholení je plánované, stejně jako vloni, na All Star Game (28. března).

Prostor ČBF:
Česká basketbalová federace využije k propagaci KKP 2016 všechny své komunikační kanály s akcentem na proniknutí do médií. Obsahem sdělení bude kromě představení akce také důraz na zviditelnění zapojení všech klubů Kooperativa NBL.

Příjemce pomoci

Ve spolupráci s občanským sdružením Každý koš pomáhá a marketingovou komisí ALK byla jako hlavní příjemce pomoci vybrána Boženka Hradílková, která se narodila se vzácným genetickým onemocněním SMA neboli spinální muskulární atrofií prvního typu. Jde o zatím neléčitelnou chorobu, kterou se rodiče s lékaři snaží se všemi dostupnými prostředky zastavit.

Snahou KKP 2016 bude vybrat částku zhruba 200 000,- korun na nákup přístroje, kapnometru, který umožňuje zjistit přesný stav plic a z výsledků vyšetření se dá určit další podpůrná léčba. Boženka a další děti s onemocněním SMA by mohly být měřeny doma a tento přístroj by mohl být využíván i ve Fakultní nemocnici Motol ve spánkové laboratoři či na plicním oddělení.

 

GALLERY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DMS POMOCKOSEM NA ČÍSLO 87 777
cena je 30,- Kč, příjemce pomoci obdrží 28,50 - Kč, Více na Darcovska sms

     
     

 

Domov pro všechny generace:

Náš vizionářský projekt – pojďte ho s námi postavit. Klade si za cíl vybudovat první domov, který bude integrovat několik generací. V domově bude 12 – 15 bytů, které budou sloužit jako pobytová sociální služba pro výše zmíněnou několikagenerační cílovou skupinu. Služby budou zahrnovat podporu při dalším vzdělávání, zdravotní a sociální podporu a výpomoc, duchovní péči.

 

KKP chce tímto projektem rozvíjet koncentrovanou pomoc pro několik generací a provázat vzájemnou mezigenerační sounáležitost, a tak zdůraznit vzájemnou úctu i respekt mezi generacemi, neboť všechny mají svou důležitost pro život společnosti. KKP se spojil s Náboženskou obcí Církve československé husitské, která do projektu vkládá pozemek včetně mnohé dobrovolnické práce. Pro úspěšné dokončení stavby a následného provozu je však zapotřebí dalších podporovatelů, dárců, sponzorů.

 

Děkujeme Vám, když se k nim připojíte, vždyť "každá koruna pomáhá"!